Od czasu pierwszego koncertu do końca 1995 roku zagraliśmy 75 koncertów, w tym 11 festiwalowych, 6 zagranicznych oraz 3 z chórem.

Jednak najważniejszym koncertem tego okresu był występ na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych Dętych Blaszanych w Moers (Niemcy), na którym zajęliśmy IV miejsce.

Warto zaznaczyć, że już w tym  czasie rozpoczęliśmy szeroką działalność edukacyjną poprzez koncerty umuzykalniające w szkołach połączone z pokazem instrumentów.