Na pomysł założenia zespołu kameralnego na wzór Canadian Brass (2 trąbki, róg, puzon i tuba) wpadło latem 1989 roku trzech muzyków:

– Krzysztof Szafran (róg),

– Romuald Peron (puzon),

– Jacek Kortylewicz (tuba).

Rozmowy prowadzone były z trębaczami : Romanem Gryniem, Mariuszem Pikulskim, Piotrem Gołaskim i Henrykiem Rzeźnikiem.

Piotr Gołaski i Henryk Rzeźnik zostali pierwszymi trębaczami Zespołu. Roman Gryń i Mariusz Pikulski pozostali w rezerwie.

Po stworzeniu pełnego składu Zespół rozpoczął próby, które uwieńczono pierwszym koncertem. Odbył się on w Zamku Cesarskim 12 sierpnia 1991 roku, cykl: „Pod Gwiazdami”. Oto wykonawcy i program tego historycznego koncertu:

 • Piotr Gołaski – trąbka,
 • Henryk Rzeźnik – trąbka,
 • Krzysztof Szafran – róg,
 • Romuald Peron – puzon,
 • Jacek Kortylewicz – tuba.
 1. Romuald Peron – Sygnał Zespołu,
 2. Andrea Gabrieli – Ricercar,
 3. Jan z Lublina – Jeszcze, Marcinie,
 4. Samuel Scheidt – Canzona I,
 5. Henry Purcell – Abdelazer,
 6. Giovanni Perluigi da Palestrina – Ricercar,
 7. W.A.Mozart – Eine kleine Nachtmusik cz.1,
 8. Josquin de Press – Fanfara Królewska,
 9. L. van Beethoven – Oda do radości z IX Symfonii,
 10. Jan Sebastian Bach – Fuga F-dur,
 11. Richard Wagner – chór z opery Lohengrin,
 12. trad. – Koline, Koline,
 13. Emil Stolc – Synek z Polanky,
 14. Leon Bernard Landowski – Polka Szwedzka,
 15. Johann Strauss – Wiedeńska Krew,
 16. Scot Joplin – The Easy Winners (ragtim),
 17. Romuald Peron – Hiszpańskie Popołudnie,
 18. S.Williams – Basin street blues,
 19. opr. Romuald Peron – The Beatels,
 20. Joe Garland – In the Mood.

Opracowań pozycji nr: 3, 7, 9, 12, 15 i 20 podjął się Mariusz Matuszewski do dziś współpracujący z Poznań Brass.