Krzysztof Szafran – waltornia; pierwszy waltornista Filharmonii Poznańskiej do roku 1994, obecnie gra w Capelli Zamku Rydzyńskiego,

Romuald Peron – puzon; obecnie prowadzi zespoły w Warszawie,

Jacek Kortylewicz  – tuba; tubista Teatru Wielkiego w Poznaniu.