Kontakt

Kierownik: Jacek Kortylewicz + 48 606 725 765 
E-mail: info@poznanbrass.pl
Zespół związany z agencją IDEA www.lyszyk.pl